Falcom BGM List: FM7 / FM77 / FM77AV / FM-TOWNS
ファルコムBGM一覧:FM7/FM77/FM77AV/FMタウンズ

発売 ゲームタイトル 80

88
98X1

X68
FM7

77AV
FMT
MSX

MSX2
Win FC

GB
SFC
  DS
3DS
Swt
Mk3

MD
SS

DC
SCV

PCE
PS

PS2
PS3
PS4PSPPSV iOS

And


1985.04 Dragon Slayer 1
ドラゴンスレイヤー
80
88
98X1FM7 MSXxx GBxx xxSSSCV xxxxxxxx xxxx
1986.04 Dragon Slayer 2 XANADU
ザナドゥ
80
88
98X1FM7 MSX
MSX2
Win xxxx xxSSxx xxxxxxxx xxi-m
ez
J-s
1986.10 Dragon Slayer 2 XANADU SCENARIO II
ザナドゥ・シナリオII
8898X1FM7 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
1986.12 Templo del sol ASTEKA 2
太陽の神殿 アステカII
8898X1FM7 MSX2Win FCxx xxSSxx xxxxxxxx xxxx
1987.10 Ys1
イース
8898X1
X68
FM7
F7A
MSX2Win FCDS Mk3SSPCE PS2xxPSPxx iOS
And
i-m
J-s
i-m
ez
V-a
1988.07 Ys2
イースII
8898X1
X68
F7A MSX2Win FCDS xxSSPCE PS2xxPSPxx iOS
And
i-m
i-m
ez
V-a
1990.06 Dragon Slayer 6 The Legend of Heroes 1
ドラゴンスレイヤー英雄伝説
8898X68FMT MSX2Win xxSFC MDSSPCE PSxxxxxx xxxx
1991.10 DINOSAUR
ダイナソア
8898xxFMT xxWin xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
1991.11 Dragon Slayer 7 LORD MONARCH
ロードモナーク
xx98xxFMT xxWin xxSFC MDxxxx PSxxxxxx xxi-m
V-a
1991.12 Brandish1
ブランディッシュ
xx98xxFMT xxxx xxSFC xxxxPCE xxxxPSPxx xxi-m
1993.02 Dragon Slayer 6 The Legend of Heroes 2
ドラゴンスレイヤー英雄伝説II
8898xxFMT xxxx xxSFC MDSSPCE PSxxxxxx xxxx